Expertise

Wij zijn de partner van investeerders, filantropen, bedrijven en publieke instellingen die een positieve en duurzame impact op de samenleving willen hebben. De ondersteuning die wij bieden, namelijk Impact Investing, Venture Philanthropy en strategieën voor Corporate Social Responsibility (CSR), positioneert zich in een context van voortdurende innovatie om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Telos Impact ondersteunt haar klanten met een dienstverlening op maat en met de grootst mogelijke discretie.

Ik wenste bij te dragen aan een betere wereld. Gedreven om de juiste keuzes te maken werd ik geleid door uw deskundigheid, die u op het scherpst van de snede houdt. En dit alles in het volste vertrouwen, met grote discretie en met de steun van een veeleisend team. Het voorstel om onze inspanningen en middelen te bundelen met andere gezinnen sprak mij ook heel erg aan. Telos Impact klant
Impact Investing Stichtingen & Venture Philanthropy CSR-Strategie en Impact

Impact Investing

Van private equity activiteiten tot de selectie van impactfondsen, brengen wij onze expertise en ons netwerk in om privékapitaal in te zetten in baanbrekende bedrijven. Deze bedrijven bieden concrete en schaalbare oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.

Impact Investing richt zich bij Telos Impact op twee hoofdactiviteiten:

Mandaat #1 : Direct VC Investing – Stellar Impact SA

Sinds 2018 volgen wij een private equity evergreen investeringsvoertuig dat zich toelegt op milieuoplossingen. Stellar Impact investeert voornamelijk in snelgroeiende Europese bedrijven die baanbrekende oplossingen bieden voor de groeiende milieuproblematieken.

Mandaat #2 : Indirect Fund Investing – Telos Climate Fund I SComm

In 2023 lanceerden wij ons eerste fonds van fondsen bestemd voor het selecteren van de beste vermogensbeheerders gewijd aan klimaatkwesties.

De portefeuille richt zich op e10 tot 12 investeringen in Europese durfkapitaal- en aandelenfondsen die gespecialiseerd zijn in de volgende thematieken: energietransitie, voedsel en weerbare landbouw, schone industrie, groene mobiliteit en transport,  behoud en herstel van ecosystemen.

SFDR Disclosures – Telos Climate Fund I
SFDR Disclosures – Telos Climate Feeder I

Onze portefeuille

Ontdek onze Impact Investing case studies

Stichtingen & Venture Philanthropy

Wij beheren alle fases van het leven van een stichting: oprichting, strategiebepaling, projectidentificatie, due diligence en opvolging van de begunstigden, impactevaluatie, communicatie en administratief beheer.

Beheren van Stichtingen

Selectie en opvolging van projecten:

Wij identificeren, analyseren en bevelen kwaliteitsprojecten aan die innovatieve en relevante oplossingen bieden in hun domein. Zodra de projecten zijn geselecteerd, begeleiden wij ze en versterken wij hun capaciteiten om een duurzame impact te bereiken.

Animatie van de stichting:

Om de stichting zo dynamisch mogelijk te beheren, organiseren wij bestuursvergaderingen, terreinbezoeken en steunen wij de stichting bij interne en externe communicatie. Wij versterken de betrokkenheid van familieleden (inclusief de volgende generaties) en van werknemers, en helpen bij het ontwikkelen van verschillende vaardigheden.

Thematisch expertise:

Wij hebben een diepgaande kennis van verschillende sociale en ecologische thema’s die de selectie van de meest veelbelovende oplossingen garandeert.

Impactbeoordeling:

Wij definiëren de gewenste impact, helpen bij het opstellen van een Theory of Change en beoordelen het potentieel van de gesteunde projecten en de stichtingen om bij te dragen aan een positieve verandering.

 

Administratief beheer:

Organisatie van vergaderingen en bestuur, ad hoc administratieve en financiële opvolging.

Advies

Wij bieden strategisch advies aan bestaande stichtingen.

Oprichten en structureren van een stichting:

Wij werken aan het definiëren van de doelstellingen, het creëren van de juiste juridische structuur, het bepalen van een ambitieuze impactstrategie, en het opzetten van een effectief bestuur.

Strategisch en thematisch advies:

Onze opdrachten variëren en bestaan uit: het opmaken van de balans van een stichting, de evaluatie van de impactstrategie, de overgang van het bestuur en analyse van maatschappelijke vraagstukken. Wij stimuleren familie- en werknemersbetrokkenheid, faciliteren het vormen van partnerschappen (d.w.z. collectieve impact), identificeren de meeste geschikte projecten (sourcing) en evalueren hun impact.

Opleidingen:

Wij organiseren cursussen voor families en family offices die de wereld van de filantropie en Venture Philanthropy willen ontdekken.

Ontdek de case studies van Venture Philanthropy

CSR-Strategie en Impact

Tegenwoordig beschouwen veel bedrijven duurzame ontwikkeling als een centraal element van hun strategie. We ondersteunen hen (management en/of aandeelhouders) bij het vaststellen van hun missie en de impact die ze willen hebben op de samenleving.

Impact missie:

Wij helpen bij het definiëren van de sociale missie van de onderneming, en verzekeren zowel de betrokkenheid van de belanghebbenden als de goede uitvoering van activiteiten om deze doelstellingen te bereiken.

ESG:

Wij voeren een kritische analyse uit van de milieu-, sociale, en bestuursgerichte criteria van een onderneming en doen aanbevelingen voor verbeteringen.

B-Corp:

Wij ondersteunen bedrijven bij het verkrijgen van de B-Corp certificering.

Impactbeoordeling:

Met effectbeoordeling kan de strategie van een organisatie in de loop van de tijd worden aangepast. Wij ondersteunen stichtingen en investeringsfondsen bij het opzetten van hun Theory of Change: een instrument dat hen toelaat de effect van hun acties te beoordelen. Dankzij dit werk kunnen onze klanten hun strategie aanpassen en de relevantie van hun acties vergroten.

Opleidingen:

Wij zetten onze expertise in om onze klanten te begeleiden aan de hand van een groot aantal gepersonaliseerde opleidingen en consulting-sessies.

Ontdek onze CSR-strategie case studies