Een impactfonds structureren en beheren in duurzaam voedsel, circular economy en water.

Klimaat Impact Investing België

Probleem

  • De huidige industriële activiteiten zijn de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde
  • De gemiddelde temperatuur van de planeet is sinds het begin van het industriële tijdperk reeds met 1,1°C gestegen
  • Het “Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC): “We hebben de mogelijkheid om in alle sectoren de emissies tegen 2030 ten minste te halveren (…) [Maar] de financiële stromen liggen drie tot zes keer lager dan wat er tegen 2030 nodig is om de opwarming tot minder dan 2°C te beperken (…) Dit vereist onmiddellijke actie, aangedreven door innovatie en kapitaal.”

Ambitie van de klant

Als antwoord op de milieu-uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd, wenste een familiegroep in 2017 haar investeringen voor een positieve impact te mobiliseren.

Oplossing

Telos Impact is door de familie opgedragen om haar expertise te wijden aan het oprichten van een open (evergreen) impact gericht op 3 milieuproblematieken: duurzame voeding, een circulaire economie en water. Het fonds richt zich op het investeren van risicokapitaal in innovatieve oplossingen.

Telos Impact

Telos Impact richtte het investeringsvoertuig op in samenwerking met de familie en begeleidde hen tijdens alle fases van het proces:

  • Het bepalen van hun lange termijn doelstellingen
  • Het definiëren van de strategie en de investeringscriteria
  • Het structureren van het bestuur en het bepalen van de juridische structuur

Vandaag beheert Telos Impact alle activiteiten van het investeringsvoertuig dankzij een gewijd team dat zich bezighoudt met de boekhouding, de activiteitenverslagen, de relaties met investeerders en het hele investeringsproces (het identificeren van projecten, het analyseren/aanbevelen van investeringen, het onderhandelen over investeringsvoorwaarden, toezicht houden op en het verkopen van participaties).

Resultaten

In de voorbije 4 jaar heeft het team het volgende uitgebouwd:

  • Een eigen dealflow van impactbedrijven (>400 onderzochte opportuniteiten per jaar)
  • Een netwerk van meer dan 150 partners die actief zijn in Europa op het gebied van milieu
  • 7 kapitaalinvesteringen in impactfondsen en in jonge innovatieve bedrijven

Het Franse bedrijf Gaïago is een goed voorbeeld van zo’n innovatief bedrijf. Om te voldoen aan de ambities van onze klant om te investeren in duurzame voedseloplossingen, stelde Telos Impact een robuust project voor met een groot impactpotentieel op het gebied van regeneratieve landbouw.

Dankzij zijn netwerk, zijn expertise op het gebied van impact, het opgebouwde vertrouwen met het managementteam, en een grondige analyse van de opportuniteit kon Telos Impact zich positioneren als hoofdinvesteerder. Hierdoor kon Telos toetreden tot de raad van bestuur van het bedrijf, haar vaardigheden op het gebied van strategische ontwikkeling inzetten en het bedrijf van nabij begeleiden bij de groei van zijn impact.

Andere verwijzingen

Een impactfonds structureren en beheren in duurzaam voedsel, circular economy en water.

Een impactfonds structureren en beheren in duurzaam voedsel, circular economy en water.

Het oprichten van een stichting die een positief systemisch effect heeft op de Mentale gezondheid

Het oprichten van een stichting die een positief systemisch effect heeft op de Mentale gezondheid