Het oprichten van een stichting die een positief systemisch effect heeft op de Mentale gezondheid

Mentale Gezondheid Venture Philanthropy Frankrijk

Probleem

In de laatste jaren is mentale gezondheid een groot probleem geworden in onze maatschappij. Elk jaar lijdt één op vijf mensen in Frankrijk aan een psychische stoornis. Dat zijn 13 miljoen mensen. Bij gebrek aan effectieve behandeling en ondersteuning, alsook aan vroegtijdige zorg, hebben deze stoornissen verwoestende gevolgen voor mensen die lijden aan psychische aandoeningen, alsook voor hun families.

Ambitie van de klant

Een familie wenst een stichting op te richten die een systemisch effect op de mentale gezondheid zal hebben. Ze heeft zichzelf 20 tot 30 jaar gegeven om een verschil te maken. Deze stichting zal zich ontwikkelen in Europa, meer bepaald in Frankrijk en België. Het is de concrete uitdrukking van de wil van de familie om zich te verenigen rond een grootschalig filantropisch project. De ambitie is duidelijk: deze familie wil het probleem van de mentale gezondheid in al zijn aspecten aanpakken om een echte “game changer” te worden.

Oplossing

In 2019 heeft de stichting haar missie uitgewerkt: “ieders mentale gezondheid verbeteren door actoren op het terrein te begeleiden”. De stichting koos voor een “Venture Philanthropy”-benadering die erin bestaat de verschillende begunstigden begeleiding (advies, beheer, netwerk) te geven, bovenop financiële steun. De stichting zal dus helpen om deze op grote schaal te ontwikkelen. In sommige gevallen zou de stichting de rol van operator kunnen vervullen, of zelfs haar eigen projecten kunnen opzetten.

Telos Impact

Telos Impact kreeg de opdracht de stichting te begeleiden bij haar vestiging in Europa.

  1. Telos speelde eerst een verbindende rol door de belangen van elk familielid te combineren en zo het werkterrein van de stichting te bepalen.
  2. Telos heeft de stichting vervolgens gestructureerd op het gebied van juridische en bestuurlijke aspecten.
  3. Om de missie van de stichting te kunnen verwezenlijken, heeft Telos haar strategie en impactmeting Volgens een door Telos ontworpen methodologie is een rigoureus proces van sourcing, due diligence en selectie van projecten uitgevoerd. In de laatste fase werden de projecten gevalideerd en gecontroleerd door familieleden.
  4. Sindsdien is Telos verantwoordelijk voor het beheer van de stichting. Uitgerust met specifieke managementtools voor stichtingen, beheert Telos alle processen: sourcing, analyse en ondersteuning van projecten, bestuur en ontwikkeling van het internationale netwerk.
  5. Meting van de impact: Telos heeft een systeem ingevoerd om de impact op de begunstigen en alle activiteiten van de stichting te controleren en te evalueren.

Resultaten

De stichting heeft een strategie opgesteld waarmee zij haar activiteit als vooraanstaande filantropische speler op het gebied van de mentale gezondheid kan optimaliseren. Er zijn vier strategische assen opgesteld: (1) het bevorderenvan de vroegst mogelijke zorg voor patiënten; (2) het bijdragen tot veranderingen in therapeutische praktijken; (3) het vergemakkelijken van de integratie in de reguliere omgeving; (4) het veranderen van de manier waarop psychische aandoeningen worden voorgesteld.

In drie jaar tijd zijn al 16 projecten gesteund, die geleidelijk op nationale schaal worden ontwikkeld. Telos zorgt voor de spin-off van deze projecten, waarvan de aard varieert naar gelang de behoeften van elke strategische pijler: ontwikkeling van proefprojecten, onderzoeksprogramma’s, ontwikkeling van onroerend goed, filmproductie, enz.

Andere verwijzingen

Een impactfonds structureren en beheren in duurzaam voedsel, circular economy en water.

Een impactfonds structureren en beheren in duurzaam voedsel, circular economy en water.

Het oprichten van een stichting die een positief systemisch effect heeft op de Mentale gezondheid

Het oprichten van een stichting die een positief systemisch effect heeft op de Mentale gezondheid